កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅកម្ពុជានៅតែបន្តការកើនឡើន

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានរាយការណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំនេះទៅលើវិស័យនាំចេញ ក៏ដូចជាវិស័យសំណង់ អចលនៈទ្រព្យ និងទេសចរណ៍គឺមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង តែផ្ទុយទៅវិញកសិកម្មជួបប្រទះនឹងការថយចុះ។ នៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះឧស្សាហកម្មបានកើនឡើង ១០,៥ ភាគរយ ខណៈសេវាកម្មបានកើនឡើង ៦,៦ ភាគរយ។ ទោះជាយ៉ាងណាវិស័យកសិកម្មក៏មានការកើនឡើង ១,៤ ភាគរយផងដែរ  វិស័យឧស្សាហកម្មបានកើនឡើងដល់ ៣៦,៤ ភាគរយខណៈសេវាកម្មបានរួមចំណែក ៣៩ ភាគរយ​ផងដែរ។

តម្លៃនៃការនាំចេញនិងការនាំចេញរបស់ប្រទេសនេះបានកើនឡើងដល់ ១៧,៣ ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ។ ការនាំចេញមានតម្លៃ ៦,៨ ពាន់លានដុល្លារ (៤៨,៨ ភាគរយនៃ GDP) ខណៈការនាំចូលឈានដល់ ១០,៥ ពាន់លានដុល្លារ (៧៣,៦ ភាគរយនៃ GDP) ។

ការនាំចេញបានកើនឡើង ១៣ ភាគរយនៅឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០១៩ បើប្រៀបធៀបទៅនឹង ១៦ ភាគរយនៅឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០១៨ ។ ប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើននាំចេញទំនិញធ្វើដំណើរ ផលិតផលវាយនភណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង កង់និងអង្ករទិសដៅនាំចេញសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាគឺសហភាពអឺរ៉ុប (៣៣,២ ភាគរយនៃការនាំចេញទាំងអស់) សហរដ្ឋអាមេរិក (២៨ ភាគរយ) និងជប៉ុន (៧,៧ ភាគរយ) ។ NBC បាននិយាយថាកម្ពុជាបាននាំចូលភាគច្រើនពីប្រទេសចិន (៤៦ ភាគរយនៃការនាំចូលទាំងអស់) ថៃ (១៥,៦ ភាគរយ) វៀតណាម (១៣,២ ភាគរយ) និងជប៉ុន (៤,៥ ភាគរយ) ។

អគ្គនាយកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លោកស្រី ជា សេរី បានអត្ថាធិប្បាយថាអត្រាអតិផរណាមានចំនួន ១,៩ ភាគរយនៅឆមាសទី ១ នៃឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបនឹង ២,៥ ភាគរយនៅឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០១៨ អត្រាប្តូរប្រាក់មានចំនួន ៤,០៣៨ រៀលទៅ ១ ដុល្លារ។ ទុនបម្រុងអន្តរជាតិមានដល់ ១១,១ ពាន់លានដុល្លារស្មើនឹង ៥ ខែនៃការនាំចូលនិងសេវាកម្ម។

ទោះយ៉ាងណា លោកស្រី​ សេរី បានបន្តទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខាងក្រៅជាច្រើន។ ស្ថានភាពអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិក នឹងរងផលប៉ះពាល់នាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ ខណះពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានកំពុងតែក្លាយជា ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់។ លោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែខិតខំចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ប្រភព: https://www.b2b-cambodia.com/news/gdp-to-grow-at-7-1-pct-in-2019/
Facebook
Twitter
Instagram
Website

MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING
Casa by Meridian, Ovest Tower, Unit B04-01
No. 1, Harvard Street, Diamond Island, Tonle Bassac,
Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia
__________________________________

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.