អត្រាពន្ធសាជីវកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមអត្រាទាបបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
ការកំណត់ពន្ធគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រសាជីវកម្ម និងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់ជោគជ័យរបស់អាជីវកម្ម។ ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើឱ្យខ្លួនវាកាន់តែមានភាពទាក់ទាញដល់វិនិយោគិនបរទេសដោយមានអត្រាពន្ធសាជីវកម្មទាបបំផុតមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ យោងតាមប្រភពបានឱ្យដឹងថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានអត្រាពន្ធសាជីវកម្មទាបបំផុតទីបីនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីប្រទេសប្រ៊ុយណេ និងសិង្ហបុរី។ អត្រាពន្ធសាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន ២០ ភាគរយដែលដូចគ្នានឹងប្រទេសថៃ និងវៀតណាម។ ប្រទេសសិង្ហបុរីមានអត្រាទាបបំផុតនៅក្នុង តំបន់ដែលឈរនៅ ១៧ ភាគរយបន្ទាប់មកប្រទេសប្រ៊ុយណេមាន ១៨,៥ ភាគរយ។


ផ្ទុយទៅវិញ ប្រទេសហ្វីលីពីនមានអត្រាពន្ធសាជីវកម្មខ្ពស់បំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍​ ដែលមានអត្រា ៣០ ភាគរយបន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី និងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ២៥ ភាគរយ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសឡាវចំនួន ២៤ ភាគរយ។ អ្នកជំនាញក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិបានអត្ថាធិប្បាយថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់អត្រាពន្ធសាជីវកម្មទាប ឬក្នុងអត្រាប្រកួតប្រជែងមួយ។ លោក Anthony Galliano នាយកប្រតិបត្តិនៃការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគនៅកម្ពុជា (ស៊ីអាយអិម) បានលើកឡើង រដ្ឋដែលនាំមុខដោយលំហូរនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្តផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់យុត្តាធិការពន្ធទាបពី ៦២ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ៧៧ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ។ ។ លោកបន្ថែមថាវានឹងមានគ្រោះថា្នក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដំឡើងអត្រាពន្ធសាជីវកម្មរបស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ន។
source: https://www.khmertimeskh.com/50647262/cambodia-has-one-of-the-lowest-corporate-tax-rates-in-sea/

MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING
Casa by Meridian, Ovest Tower, Unit B04-01
No. 1, Harvard Street, Diamond Island, Tonle Bassac,
Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia
__________________________________

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.