ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមាន “ស្ថេរភាព” សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០

គេរំពឹងថាស្ថានភាពទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបន្តមានស្ថេរភាពល្អនៅឆ្នាំនេះ។ យោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យបាននិយាយថា​ទីផ្សារបង្ហាញសញ្ញានៃភាពរឹងមាំនៅឆ្នាំនេះទោះបីមានហានិភ័យនិង ការគំរាមកំហែងដ៏ដោយ។ទីផ្សារហាក់ដូចជាមានភាពចាស់ទុំនិងកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងទិសដៅវិជ្ជមាន។

 

ការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានដែលមានតំលៃសមរម្យ បដិសណ្ឋារកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទំនងជានឹងក្លាយជាចំណុចផ្តោតសំខាន់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ។ យោងតាមការធ្វើវាយតំលៃស្ថានភាពទីផ្សាររាជធានីភ្នំពេញក្នុងត្រីមាសទី៣ របស់ក្រុមហ៊ុន CBRE បានអោយដឹងថា ដំណើរការគម្រោងខុនដូថ្មីដែលគ្រោងនឹងបើកដំណើរការចំនួន ៩ មានចំនួនសរុប ៥.១៤០ យូនីត។


ភាគច្រើននៃគំរោងថ្មីៗទាំងនោះ គឺផ្តោតទៅលើក្រុមអតិថិជនដែលមានកំរិតប្រាក់ចំណូលក្រោមធម្យមដែលមានចំនួន ប្រហែល ៥២ ភាគរយ (ប្រហែល ២៧០០ យួនីត) នៃចំនួនគំរោងថ្មីសរុបទាំងអស់។ ចំណែកគំរោងដែលផ្តោតលើក្រុមអតិថិជនដែលមានកំរិតប្រាក់ចំណូលខ្ពស់គឺមានចំនួន ៣២ ភាគរយនិង រិតប្រាក់ចំណូលមធ្យមចំនួន​ ១៦ ភាគរយ។

 source: https://www.khmertimeskh.com/50679140/real-estate-market-stable-for-2020

MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING
Casa by Meridian, Ovest Tower, Unit B04-01
No. 1, Harvard Street, Diamond Island, Tonle Bassac,
Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia
__________________________________

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.