ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសេដ្ឋកិច្ច

លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអំពាវនាវឱ្យវិស័យឯកជន និងរដ្ឋាភិបាល ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងពេលដែលភាពរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងរំខានដល់ផលិតកម្មនិងតម្រូវការជាសកល។ លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បាននិយាយថា ការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក រួមជាមួយនឹងការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ និងវិធានការណ៍មានកំណត់ដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនេះ កំពុងគំរាមកំហែងដល់ការរស់រានរបស់អាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។


រដ្ឋាភិបាលតែងតែចាត់ទុកវិស័យឯកជនជាក្បាលម៉ាស៊ីនសំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការបង្កើតការងារ។ នៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាល Covid-19 រដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហារួមហើយត្រូវតែបន្តលើកកម្ពស់និរន្តរភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច” ។
 

លោក លឹម ហេង អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានអត្ថាធិប្បាយថា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្ដិនេះ រដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការសកម្មដើម្បីគាំទ្រវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ដូចជា រោងចក្រកាត់ដេរ ទេសចរណ៍ និងដឹកជញ្ជូន ក៏ដូចជាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមផងដែរ។ 
 

រដ្ឋាភិបាលបានចេញវិធានការអន្តរាគមន៍ចំនួន៣ លើក ដើម្បីជួយដល់វិស័យឯកជនដែលរងផលប៉ះពាល់ ដូចជាការលើកលែងពន្ធ ដែលជាជំនួយដ៏ចាំបាច់ក្នុងគ្រាលំបាកនេះ។

កាលពីពាក់កណ្តាលខែមីនា ផែនការជំរុញសារពើពន្ធ ពី ៨០០លានដុល្លារ ទៅ ២ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ដែលស្មើនឹង ៧ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ត្រូវបានប្រកាសថា នឹងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ដ៏ធំធេងនៃមេរោគនេះ ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដល់មួយឆ្នាំ។

 

ធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ (SME Bank) បានចាប់ផ្តើមដំណើរការដោយមានដើមទុនចំនួន ១០០ លានដុល្លារ ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មនិងជនបទរបស់រដ្ឋ (ARDB) បានបើកមូលនិធិចំនួន ៥០លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងស្រុក។
 

កាលពីខែមេសា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុនសែន បានប្រកាសថា កម្មករទាំងអស់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីរោងចក្រ នឹងទទួលបានប្រាក់ខែ ៧០ដុល្លារក្នុងមួយខែ។ (៣០ ដុល្លារពីនិយោជក និង៤០ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាល) ។
 

លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បាននិយាយថា វិធានការគាំទ្រចំនួន ៣ជុំរបស់រដ្ឋាភិបាល នឹងជួយដល់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រក្នុងវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ ក្នុងការថែរក្សារចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងបន្តប្រតិបត្តិការតទៅមុខទៀត។ វិស័យឯកជន និងរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា និងរៀបចំដើម្បីចាប់យកឱកាសថ្មីៗ ដែលអាចនឹងកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលឬក្រោយពេល Covid-19 ។ បន្ថែមពីលើនេះ លោកបានលើកឡើងថា រាល់ការបញ្ចូលពីវិស័យឯកជននឹងត្រូវយកមកពិចារណាសម្រាប់កញ្ចប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់។
 

ការពិសោធន៍ថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានបង្ហាញថា ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរជាច្រើនខែ និងការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការក្នុងស្រុក ដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសនេះ ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ ១.១៥ ភាគរយ នៃទំហំផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនដែលមានចំនួន ២៨៣,៣ លានដុល្លារ។ ប្រសិនបើការផ្ទុះឡើងមានការអូសបន្លាយរយៈពេល ៦ខែ នោះការខូចខាតនឹងមានរហូតដល់ ៧១១,៤ លានដុល្លារ ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។

 source: https://www.phnompenhpost.com/business/work-together-economy

MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING
Casa by Meridian, Ovest Tower, Unit B04-01
No. 1, Harvard Street, Diamond Island, Tonle Bassac,
Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia
__________________________________

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.