សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​រំពឹង​ថា​នឹង​មាន​កំណើន​៥%​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២៖NBC

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) នាពេលថ្មីៗនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនឹងកើនឡើងក្នុងអត្រា៥ភាគរយសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ដោយសារតែការរំពឹងទុកនៃការស្ទុះងើបឡើងវិញជាសកល ទោះបីជាមានការលេចចេញនូវសក្តានុពលនៃការប្រែប្រួលនៃមេរោគបម្លែងខ្លួនថ្មីក៏ដោយ។ សេដ្ឋកិច្ចជាតិបានកើនឡើងប្រហែលជា៣ភាគរយកាលពីឆ្នាំមុន ដោយគាំទ្រដោយការបន្តសកម្មភាពក្នុងស្រុក និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត។
ធនាគារកណ្តាលបានកំណត់អត្រាអតិផរណានៅត្រឹម២,៦ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២២ ធ្លាក់ចុះពី ២,៩ ភាគរយនៅឆ្នាំ២០២១ ហើយបាននិយាយថា អត្រាប្តូរប្រាក់នៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកនឹងនៅតែមានស្ថេរភាពគឺប្រហែល ៤,០៧៥ រៀល ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ។
 
NBC បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ 'ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍន៍នៃវិស័យធនាគារក្នុងឆ្នាំ ២០២១ និងទស្សនវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២' នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូកន្លងទៅនេះ។
 
ធនាគារជាតិបានថ្លែងថា សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែស្ថិតក្នុងគន្លងកំណើនវិជ្ជមានក្នុងឆ្នាំ២០២២ ជាមួយនឹងអត្រាខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង COVID និងគោលនយោបាយគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាល។
 
ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរ SARS-CoV-2 ដូចជា Omicron នឹងនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់ក្នុងឆ្នាំនេះ រួមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ និងពាណិជ្ជកម្ម។
 
ការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបន្តិចម្តងៗនឹងគាំទ្រដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជា ជាពិសេសផលិតផលក្រៅពីវិស័យកាត់ដេរ ដូចជាគ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនីនិងកង់ ដែលស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើពិពិធកម្ម។
 
ធនាគារជាតិក៏បានបន្តថា ភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ (RCEP) និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិន និងកូរ៉េខាងត្បូង នឹងបង្កើតឱ្យមានខ្យល់បក់ខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ទំនិញនិងសេវាកម្ម លំហូរវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក។

Source: https://www.khmersme.gov.kh/en/news/cambodian-economy-estimated-to-grow-at-5-in-2022-omicron-or-not-nbc/

MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING

Flatiron by Meridian, Unit FO-1401, Street 102
Phnom Penh City Center, Sangkat Srah Chak
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

__________________________________

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.