សាលា Shrewsbury International School Phnom Penh

ការទន្ទឹងរង់ចាំដ៏យូរនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលសាលាអន្តរជាតិ Shrewsbury Phnom Penh នឹងបើកទ្វារនៅខែកញ្ញានេះ!

ជាផ្នែកមួយនៃការត្រៀមរៀបចំខ្លួនរបស់សាលាអន្តរជាតិ Shrewsbury Phnom Penh សាលាបានរៀបចំកម្មវិធី Early Years Open Week និងបានអញ្ជើញមាតាបិតាដែលមានកូនអាយុចន្លោះពី ៧ខែ ដល់ ៤ឆ្នាំ មកលេងសាលា និងអនុញ្ញាតឱ្យកុមារទទួលបានបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់នូវអ្វីដែលសាលានឹងផ្តល់ជូនពួកគេ។

ក្រុមគ្រួសារដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះអាចរីករាយប្រើប្រាស់សម្ភារៈបរិក្ខារទំនើបៗរបស់សាលា និងស្តាប់បទបង្ហាញអំពីកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាអន្តរជាតិ Shrewsbury សម្រាប់ឆ្នាំដំបូង និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត ពីនាយកគ្រប់គ្រងថ្នាក់សិក្សាដំបូងរបស់សាលា គឺលោកស្រី Charlotte Thomas និងអ្នកគ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះចូលរៀន លោក Edwin Messchendorp។

ដូចដែលលោក/លោកស្រី បានឃើញក្នុងរូបភាពទាំងនេះរួចមកហើយ សាលាអន្តរជាតិ Shrewsbury Phnom Penh ប្រើប្រាស់សម្ភារៈសិក្សាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងមានភាពទាន់សម័យ៖

សាលាអន្តរជាតិ Shrewsbury Phnom Penh នឹងផ្តល់ជូននូវការអប់រំបឋមសិក្សាគុណភាពខ្ពស់បំផុត សម្រាប់កុមារទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិ។ 
 

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកចូលរួមកម្មវិធី Early Years របស់យើង សូមធ្វើការទាក់ទងមកយើងតាមរយៈអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖info@shrewsbury.edu.kh ឬទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 086 606 555។


MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING

Flatiron by Meridian, Unit FO-1401, Street 102
Phnom Penh City Center, Phum 1, Sangkat Srah Chak
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

__________________________________

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.