ទិវាបុណ្យទន្លេប្រារព្ធនៅទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

បុណ្យទន្លេបានធ្វើឡើងក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមចំនួនប្រហែលជាង ១ លាន នាក់រួមមានទាំងភ្ញៀវទេសចរណ៏ក្នុងស្រុក និង អន្តរជាតិ ។ 

អនុរដ្ឋលេខាធិកា ឯកឧត្តម តប់ សុ ភក្រ្ត័បានមានប្រសាសន៏ថា ចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៏ដែលបានចូលរួមក្នុងទិវាបុណ្យសមុទ្រលើក ទី៥ នេះ មានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗ។ មានចំនួនអ្នកចូលរួមចំនួន ២ សែននាក់ នាថ្ងៃទី១ ថ្ងៃទី២ មានចំនួនជាង ៥ សែននាក់ និង ជាង ៣ សែននាក់ក្នុងថ្ងៃទី ៣ ។ កត្តានៃចំនួនអ្នកចូលរួមដ៏ច្រើនកុះករនេះ ដោយសារតែស្ថេរភាពនយោបាយ ការរីកចំរើននែសេដ្ឋកិច្ច សុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសផងដែរ ។ 

ទិវាបុណ្យទន្លេនេះ ក៏បានលើកតម្កើនសក្តានុពលទេសចរណ៏ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក៏ដូចជាសក្តានុពលនៃសេវាកម្មទេសចរណ៏ សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៏ និង វិនិយោគទុនផងដែរ ។ 

ប្រភព: https://www.phnompenhpost.com/business/river-festival-k-chhnang-province-attracts-1m-visitors

MERIDIAN INTERNATIONAL HOLDING
CASA by Meridian | Skylar by Meridian |  Flatiron by Meridian

Want to change how you receive these emails?